Alphabet blir det nye moderselskapet til Google

Google-gründerne har dannet et nytt moderselskap – Alphabet – og Google vil nå bli en del av dette selskapet. Toppsjefene i det nye selskapet er Sundar Pichai, som vil ha ansvar for Android, Crome, Gmail og Google apps. Ganske nylig lanserte Pichai nye Google Photos og Google Now. Den nye CEOen er Larry Page og selskapets president er Sergey Brin.

Alphabet skal altså ikke bare konsentrere seg om Google, selv om Google fortsatt vil være et av de største selskapene og den største merkevaren under det nye moderselskapet. Den nye organiseringen vil gjøre at de to toppsjefene, uavhengig av Google, vil kunne fokusere på sine felt. Det nye moderselskapets navn – Alphabet – kan tolkes på flere måter, men vil vel først og fremst signaliserer språket, som er alle menneskers viktigste innovasjon. Dessuten er språket fortsatt det som er kjernen i søkemotoren Google. Larry Page skriver i Googles blogg at Alphabet ikke tar mål av seg til å bli en stor merkevare selv, men ønsker å være et moderselskap som gir alle selskapene under Alphabet-paraplyen utviklingsmuligheter og uavhengighet nok til å kunne bygge opp sine egne merkevarer.