Watson kan «se» der vi ikke kan

Watson er et dypanalyse-system som er utviklet av IT-giganten IBM. Nå meldes det at Watson-systemet skal utvides med et bildeanalyse-system. Dette gjøres ved å legge til Merge Healthcare, som brukes til å analysere medisinske bilder. Det betyr at medisinsk personell, i tillegg til å bruke sine egne øyne, kan ta i bruk IBM Watson som også da vil kunne «se» og analyserer bildene. Dermed er det mulig for datasystemet og oppdage ting som for det menneskelige øye kan være vanskelig eller umulig å oppdage. Store mengder data samles under f.eks en CT-røntgen eller en MRI-undersøkelse og dataprogrammet Watson «ser» og analyserer alle disse datamengdene.

Målet er hele tiden å forbedre omsorgen og behandlingen, og ikke minst å kunne stille den riktige diagnosen for den aktuelle pasienten. I dag er teknologien i bruk på 7500 steder i USA, i tillegg brukes den hos forskningsinstitusjoner som har spesialisert seg på medisinsk forskning. 1 milliard USD koster det IBM å få innlemmet Merge Healthcare inn i sine systemer – eller omregnet i norske kroner – 8,2 milliarder. Dataprogrammer og systemer vil aldri kunne erstatte helsepersonell, men dette systemet vil kunne hjelpe til å få stilt diagnoser hurtigere og dermed få pasienten raskere til behandling.